hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng

DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Chúng tôi tìm thấy 107 ứng viên

gojinzai.com

Hồ Đông Thức

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Dương Nghi

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Nguyễn Thúy Hạ

Chuyên ngành: Nhân sự

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Kiều Song Ngọc

Chuyên ngành: Quản lý điều hành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Mức lương  Mức lương mong muốn: 6.000.000
Địa điểm  Nhơn Trạch - Đồng Nai

Kế Trần

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Kiều Thị Hiếu Hạnh

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

NiopDrob

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Mr. Thắng

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

trần thị kim loan

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Trần Thị Hoa Quỳnh

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm