hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng

DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Chúng tôi tìm thấy 163 ứng viên

gojinzai.com

Hồ Đông Thức

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Mai Thi Tien Phung

Chuyên ngành: Ngành khác

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Mức lương  Mức lương mong muốn: 7.000.000
Địa điểm  khu 11, CMT8, p. Phu Cuong, Tp TDM, Binh Duong

Nguyễn Tiến Toàn

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Lê Thanh Tuyền

Chuyên ngành: Quản lý điều hành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm  Ben Cat - Binh Duong

Trần Tiến Dũng

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Nguyễn Tuyết Oanh

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Lê Nguyễn Huyền Trang

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Bùi Thị Mỹ Đoàn

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

trần kim bình

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm 

Đinh Thu Đoàn

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Mức lương  Mức lương mong muốn:
Địa điểm