hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng

Tìm kiếm công việc mơ ước. Nâng bước thành công!

Chăn nuôi / Thú y ( 1 việc làm)

gojinzai.com
Ngày hết hạn: 31/07/2018

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA, SẮP SẾP HÀNG HÓA VÀO THÙNG DÁN BĂNG KEO VÀ DI CHUYỂN HÀNG HÓA TỚI KHO THÀNH PHẨM,
 4.000.000 đ - 6.000.000
 Tân Uyên
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè