hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng

Tìm kiếm công việc mơ ước. Nâng bước thành công!

Mộc / Đồ gỗ ( 10 việc làm)

gojinzai.com
Ngày hết hạn: 31/12/2017

tuyển nhân viên

1. kế toán nội bộ: 1 người - theo dõi công nợ khách hàng - thu chi tiền mặt - làm việc với ngân hàng - theo dõi nhập xuất vật tư 1. công nhân : 50 người
 theo thoả thuận
 Tân Uyên
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 31/05/2017

Trợ lý sản xuất

trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
 thỏa thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 31/05/2017

Nhân viên kế hoạch

trao đổi chi tiết khi phỏng vấn "Kinh doanh/thiết kế nội thất"
 * Lương thỏa thuận, hàng năm tăng lương theo chế độ công ty
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 30/05/2017

Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua -trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
  * Lương thỏa thuận, hàng năm tăng lương theo chế độ công ty
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 30/05/2017

Thiết kế nội thất

trao đổi chi tiết khi phỏng vấn "Kinh doanh/thiết kế nội thất"
  * Lương thỏa thuận, hàng năm tăng lương theo chế độ công ty
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 10/07/2016

Trợ Lý giám đốc

 Thỏa Thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 10/07/2016

Nhân viên Marketing

 Thỏa Thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 10/07/2016

Nhân viên thiết kế Autocad

 Thỏa Thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 10/07/2016

Nhân viên phiên dịch Tiếng Hoa

 Thỏa Thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè
Ngày hết hạn: 10/07/2016

Lao động phổ thông

 Thỏa Thuận
 Bầu Bàng
Lưu việc làm này
Gửi đến bạn bè