hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng
Ngày hết hạn: 2017-11-15 | Việc làm tại Tân Uyên

Can tuyen Ke toan kho

Mô tả CTY TNHH caphe HUONG BAN, KCN NAM TAN UYEN
Mô tả công việc:
- Quản lý sắp xếp công việc trong kho, nhập, xuất kho theo lệnh xuất nhập và báo cáo …
- Kiểm tra các hóa đơn, chứng từ liên quan.
- Lập phiếu nhập, xuất kho .Hạch toán việc nhập xuất kho vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục, phối hợp với kế toán đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Kiểm soát và lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Ghi chép vào thẻ kho, sắp xếp hàng hóa vật tư trong kho, tuân thủ các qui định của đơn vị.
NHAN VIEN CHINH THUC.

Yêu cầu chung - Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
- Làm việc theo nhóm, biết tổ chức công việc và hợp tác làm việc với nhiều người.
Ngoại ngữ
Quyền lợi NHAN VIEN CHINH THUC
BHXH, Y TE NEU DUOC NHAN VA KY HOP DONG
Mức lương 5-7 TRIEU
Địa điểm KCN NAM TAN UYEN, , Tân Uyên
Thời gian làm việc 7:30-11:30
1:00-6:00
Lĩnh vực hoạt động CTY CHUYEN SAN XUAT VA DICH VU CAPHE THO.
Người liên hệ UYEN
Email liên hệ UYEN.NGUYEN@HUONGBAN.COM
Điện thoại liên hệ 0965535439