hrbinhduong.com Đăng nhập Đăng tin tuyển dụng
Ngày hết hạn: 2016-12-31 | Việc làm tại Bến Cát

Kế toán tổng hợp

Mô tả - Hướng dẫn các kế toán viên trong việc nhập liệu chứng từ.
- Kiểm tra tính chính xác các chứng từ, số liệu kinh doanh. Khi kiểm tra nếu phát hiện thấy sai chế độ thì từ chối ghi sổ và báo cáo lên trưởng bộ phận.
- Kiểm tra việc nhập liệu, lưu trữ chứng từ của các kế toán viên. Lập các bút toán điều chỉnh nếu có sai sót.
- Mở sổ cái theo dõi tình hình tăng giảm Tài sản cố định, CCDC.
- Theo dõi công nợ phải trả NCC, các khoản thu hộ chi hộ. Báo cáo công nợ phải trả, thu chi hộ. Gửi đối chiếu công nợ phải trả, thu chi hộ cho NCC.
- Lập BC thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN tạm tính.
- Phân bổ chi phí và tính kết quả kinh doanh.
- Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán.
- Thường xuyên báo cáo kết quả công việc với trưởng bộ phận kế toán tài chính và nhận phân công công việc từ trưởng bộ phận kế toán tài chính.
- Lập mục tiêu tuần, tháng cho công việc được giao.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng BP và BGĐ.
Yêu cầu chung - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Năng động, trung thực, tự tin, trách nhiệm, chịu khó.
- Kỹ năng đàm phán, khả năng thuyết phục.
Ngoại ngữ
Quyền lợi - Lương có bản + trợ cấp theo chế độ của Công ty.
- Hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định của Luật lao động và quy định công ty (than gia BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép trong năm, nghỉ lễ tết....)
Mức lương Theo năng lực
Địa điểm Đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, , Bến Cát
Thời gian làm việc - Hành chính
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, gia công các loại cửa Gỗ, cửa Kim Loại, Sản phẩm ngũ kim
Người liên hệ Chi Nhi
Email liên hệ securenmanvnnhansu@gmail.com
Điện thoại liên hệ 0909704692